Edremit Yöre’sinde yaklaşık 100.000 hektar alanda tarım yapılmaktadır.Tarım alanlarının %75 kadarı zeytinliklerden oluşur. Zeytin, yörede mono kültür karakterine sahip bir tarım ürünü olarak ön plana çıkar. Türkiye’de 2010 verilerine göre 760.000 hektar zeytinlik alan, 160 milyon kadar da zeytin ağacı bulunur.

Balıkesir ilinde 80.681 ha zeytinlik, 11 milyon adet zeytin ağacı vardır. Edremit Yöre’sinde zeytinlikler 75.000 hektar olup bu alanda 9,8 milyon adet ağaç vardır. Bu verilere göre yöre, Balıkesir ilinin zeytinlik alanlarının % 93’üne, ağaç sayısının %88’ine sahiptir. Türkiye ölçeğine göre durumu karşılaştırırsak zeytinlik alanlarının %13,5’i, ağaç sayısının da %6,2’si Edremit Yöre’sinde bulunur.

Bütün bu veriler yörenin zeytin tarımı açısından Türkiye’nin en önemli sahalarından birisini oluşturduğunu göstermektedir. Bunun nedeni yörenin zeytin yetiştirilmesi için sahip olduğu uygun ekolojik şartlardır. Gerçekten de yöre iklim, toprak, topoğrafya ve hidrografik şartlar bakımından zeytin tarımı için çok elverişlidir.

Türkiye’de yöresel şartlara uymuş birçok zeytin çeşidi vardır. Bunlardan 108 zeytin çeşidi tescillidir (Efe ve Diğerleri, 2010). Edremit yöresinin kendine özgü zeytin çeşidi ise Edremit (Ayvalık) adı ile tanımlanan çeşittir. Bu zeytin çeşidinin orijin sahası Edremit Körfezi ve çevresidir. Edremit (Ayvalık) zeytini Türkiye’nin diğer zeytin çeşitleri arasında ağırlık, boy ve yağ oranları açısından ortanın biraz üstündedir. (Türkiye zeytin çeşitlerinin tane ağırlığı 2,2 ile 7,5 gr, boyları 17 mm ile 33 mm, yağ oranları da %16,7 ile %31,8 arasında değişmektedir). Bu nedenlerle Edremit zeytini hem yağlık hem de yeşil sofralık olabilme özelliklerine sahip olup, makbul zeytin çeşitlerinden biridir.

Fresh Future

Doğadan Sofranıza…