Edremit Yöresi Zeytini – Fresh Future Naturel Sızma Zeytinyağları

Edremit Yöresi Zeytini

Edremit Yöresi Zeytini

Edremit yöresi de zeytinyağı üretiminin çok eskilere dayandığı bir yöre. Zeytin ve zeytinyağının önemli bir besin kaynağı olarak görüldüğü Adramytteion’da yapılan arkeolojik kazıların sunduğu bulgular, Edremit Körfezi’nde en azından iki bin yıldan beri zeytin üretildiğini gösteriyor. İkinci yüzyıla ait bir toprak kap üzerinde zeytin ve zeytin yaprakları görü- lürken aynı döneme ait karbonlaşmış zeytin çekirdeği artıkları da bulundu.

Adramytteion halkı kullandığı kaplar üzerine zeytin figürleri işledi, zeytinin yağını küçük kaplarda mezarlara koydu, onu hayatının vazgeçilmezleri arasına sokmakla kalmayıp kutsallık da bahşetti. Asırlar geçti, medeniyetler değişti; ama zeytin ve zeytinyağına yüklenen bir nimet olma değeri hep aynı kaldı.

Edremit yöresindeki yaşı bin yılı bulan zeytin ağaçları da zeytinin ne kadar uzun süreden beri burada olduğunu gösteren canlı tanıklar. Yörede halen yüzlerce yıl öncesinde kullanılan zeytinyağı üretme yöntemlerine nadiren de rastlanıyor.

Osmanlı devrinde de İstanbul’un zeytinyağı ve sabun ihtiyacı, çoğu vakıf arazisi olan Edremit zeytinliklerinden, yörenin giderleri de zeytin gelirinden karşılandı. 20. yüzyılın ilk yarısında, Ayvalık ve Edremit iskeleleri diğer büyük şehirlere de zeytinyağı gönderilen ihracat limanları haline geldi. Körfezdeki çok sayıda iskele, bu ticarette önemli rol oynayarak yerel ekonomiye büyük katkı yaptı ve refah düzeyinin yükselmesini sağladı.

Edremit’in İstanbul’a yakınlığı ve denizden kolay ulaşılır olması, burada yetiş tirilen ürünlerin teminini kolaylaştırıyor, İstanbul’a giden malların başında zeytin, zeytinyağı ve sabun geliyordu. Yağ fabrikalarının kıyı boyunca sıralandığı Edremit Körfezi’nde yağ ticareti eskiden beri deniz yolu ile yapılıyordu. Kıyıda küçük teknelerin yanaşabileceği çok sayıda iskele vardı ve körfezden kalkan tekneler İstanbul ve İzmir’e mal götürüyordu. İskeleye yanaşan çatanalar daha çok kereste nakliyatı için kullanılsa da fıçılar içinde denize atılan zeytinyağını da çekerek sürükler, açıkta demirlemiş gemilere yüklerlerdi.
WhatsApp Whatsapp Destek